Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Pavlína Suchá

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Matej Súkeník

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Zamestnanec

Monika Surovčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jarmila Svitačová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604
41604

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Pavol Sýkora

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

Janka Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre zahraničné vzťahy, Referát pre zahraničné vzťahy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117
41117

Mária Sýkorová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 79 80 [81] 82 83 ... Nasledujúca Posledná