Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Laura Chupáčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE

MUDr. Matúš Igaz, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Petra Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
41719
043/4131005, 043/4203209

Juraj Jakubík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 509
41509
043/2633 510, voip:41510

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 402
41402

MUDr. Janka Jakušová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dNPF

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450
043/4203132, 043/4203254

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 624
41624
043/4132507

Ivona Jančáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261
41706
043/4203485
Prvá Predchádzajúca ... 28 29 [30] 31 32 ... Nasledujúca Posledná