Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Danica Jurčáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 682
043/2633 684
2.33
41682
41684

Mgr. Jana Jurečeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
41483
41 675

MUDr. Jakub Jurica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN/x

MUDr. Tomáš Jurko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Andrea Káčerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Referát evidencie a správy majetku
správca budovy a majetku
043/2633 398
41398

Mgr. Dominika Kalánková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
Zamestnanec

MUDr. Michal Kalman, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Lenka Kalmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dFA/x

MDDr. Sarah Kalmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná