Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 624
41624
043/4132507

Ivona Jančáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261
41706
043/4203485

Iveta Jandušíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
sekretárka, sekretár
043/4132 532
41714
043/4203282

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy, univerzity
043/4131 895
41738
41762,043/4203350

MUDr. Ján Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Leonard Janík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec
043/2633 491
41491
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
dekan, prodekan fakulty

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 779
0908 902 998
41779
janik.mato@gmail.com

Bibiána Janíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105
41105
Dekanát, Oddelenie prevádzky - autodoprava č.144
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná