Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Gabriela Chowaniecová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Lenka Chrásteková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130
41130

Mgr. Martin Chrastina

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dFA

Mgr. Katarína Chromčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Matúš Igaz

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Petra Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
41719
043/4131005, 043/4203209

Juraj Jakubík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 509
41509
043/2633 510, voip:41510

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 402
41402

MUDr. Janka Jakušová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dNPF

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450
043/4203132, 043/4203254
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná