Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Janka Jenčová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tibor Jerga

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dURO/x

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 959
41710

Katarína Jesenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
41827, 41693

Jarmila Jeťková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Kompetenčné centrum
Zamestnanec

RNDr. Eva Ježková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ivan Job

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dARES/x

MUDr. Martin Jonáš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dURO/x

MUDr. Martin Jonáš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
Zamestnanec

doc. MUDr. Marta Jošková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
docent vysokej školy, univerzity
41697
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná