Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Martina Jandzíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy
043/4131 895
41738
41762,043/4203350

MUDr. Ján Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Leonard Janík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
043/2633 491
41491
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
Docent
043/2633 779
0908 902 998
41779
janik.mato@gmail.com

Bibiána Janíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105
41105
Dekanát, Oddelenie prevádzky - autodoprava č.144

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 401
41401
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná