Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616
41616
043/26333604, 41604

Ing. Alena Hulejová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
sekretárka, sekretár
043/2633 606
043/2633 822
41606

MVDr. Sandra Hurta Csizmár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dAHE

MVDr. Sandra Hurta Csizmár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Peter Huťka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dKF

MUDr. Peter Huťka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Zdenko Huťka, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Anton Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080
41217

Ing. Miroslav Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826
41826, 41833

Ing. Bohuslav Hvizdák

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 112
41112
Prvá Predchádzajúca ... 25 26 [27] 28 29 ... Nasledujúca Posledná