Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Zamestnanec

Mgr. Miloš Hrabovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou technikou
043/2633 330
41330

Mgr. Stanislav Hronček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 727
41727

Monika Hrončová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. PhDr. Igor Hrtánek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Maroš Hrubina, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ortopedická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Hrúzová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Gabriela Hubená, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 24 25 [26] 27 28 ... Nasledujúca Posledná