Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

RNDr. Anna Horňáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Michal Hošala, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 938

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dARES/x

MUDr. Janka Hošalová Matisová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Miloš Hrabovský

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 330
41330

MUDr. Zuzana Hribíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Bibiana Hroboňová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Stanislav Hronček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 727
41727

Monika Hrončová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 24 25 [26] 27 28 ... Nasledujúca Posledná