Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Inna Chaun

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 878
4.66
41878

Alena Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320
41320

Viola Chmúrna

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 314
41314

Mgr. Oľga Chodelková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

Lenka Chrásteková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
043/2633 130
41130

Petra Ilovská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
41719
043/4131005, 043/4203209
Prvá Predchádzajúca ... 24 25 [26] 27 28 ... Nasledujúca Posledná