Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy

MUDr. Peter Huťka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Anton Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080
41217

Ing. Miroslav Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826
41826, 41833

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4237 573
41707
043/4203416,043/4203266
Prvá Predchádzajúca ... 23 24 [25] 26 27 ... Nasledujúca Posledná