Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Mária Hnátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Zamestnanec

MUDr. Jakub Hoferica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Jakub Hoferica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Babeta Hofericová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Eva Holíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406
41406

Simona Holkovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Pavol Hollý, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Alena Holotíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 22 23 [24] 25 26 ... Nasledujúca Posledná