Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450
043/4203198,043/4203254

MUDr. Pavel Heinige

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD/x

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462
41462

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Márk Híveš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dLKFB

MUDr. Jakub Hlásny

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dARES/x

Janka Hlavatová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 509
41509

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436
41436

Mgr. Anita Hlušeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
41409

prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 21 22 [23] 24 25 ... Nasledujúca Posledná