Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Eva Kohútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408
41408

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643
41740
043/4203773,043/4203903

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Zuzana Kolková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41651
5.27

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473
3.28
41473

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636
41636
41647

Adrian Konček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405
41405
Prvá Predchádzajúca ... 35 36 [37] 38 39 ... Nasledujúca Posledná