Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Elena Mikušová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
sekretárka, sekretár
043/4203 419
043/4203936

doc. MUDr. Michal Minár, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Milan Minarik, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
Docent vysokšej školy

doc. MUDr. Eva Minariková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 431
41702

doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Miloslav Mišánik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dCH

MUDr. Miloslav Mišánik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Jakub Míšek, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
2.16
41475

Ing. Ivana Mišíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 556
043/2633 903
41903
Biobanka voip 41556

Miroslava Mizerová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
sekretárka, sekretár
043/4135 001
41709
043/4203679
Prvá Predchádzajúca ... 56 57 [58] 59 60 ... Nasledujúca Posledná