Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Roman Kyčina

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

Anna Kysacká

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 705
41705
043/4203445, 043/4203697

RNDr. Lenka Lacková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 464
41464

Marek Laheye

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Katarína Lamošová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 630
41630

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
docent
043/2633 803
41658
41803

Anna Laučeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
administratívny zamestnanec, i. n.
043/2633 404
41404

MUDr. Zuzana Lazarová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 404
41404
41676
Prvá Predchádzajúca ... 44 45 [46] 47 48 ... Nasledujúca Posledná