Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Pavol Slávik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Miroslav Slezák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Božena Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 727
41727

Martina Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950
41717
043/4203224

MDDr. Ladislava Slobodníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Peter Smatana

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik

MDDr. Michaela Smatanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203802

doc. MUDr. Marek Smolár, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
docent
Prvá Predchádzajúca ... 73 74 [75] 76 77 ... Nasledujúca Posledná