Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Jana Hlobilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocník a upratovač v hoteli a v reštau

Mgr. Anita Hlušeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409
41409

MUDr. Mária Hnátová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Jakub Hoferica

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

PhDr. Eva Holíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
sekretárka, sekretár
043/2633 406
41406

Bc. Alena Holotíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Veronika Holubeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 651
41651

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 19 20 [21] 22 23 ... Nasledujúca Posledná