Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

RNDr. Vincent Lučanský, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 621
41621
Biomed, Ústav pat. fyziológie, miestnosť č. 2.24

doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4133 034
41752
043/4203263,043/4203444

Bc. Peter Ľupták

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 329
41329
41329

MUDr. Alena Ľuptáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ľubomíra Ľuptáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 494
41494

Ing. Jana Maceková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 674
41674

Miloslava Maceková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515
41515

MUDr. Andrea Mačejová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 47 48 [49] 50 51 ... Nasledujúca Posledná