Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Leonard Janík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
043/2633 491
41491
Štefánikov ústav, učebňa stomatológie

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
Docent
043/2633 779
0908 902 998
41779
janik.mato@gmail.com

Bibiána Janíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105
41105
Dekanát, Oddelenie prevádzky - autodoprava č.144

prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 401
41401

prof. MUDr. Michal Javorka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 451
41451
41677

MUDr. Miroslava Javorková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 214
41214
Prvá Predchádzajúca ... 27 28 [29] 30 31 ... Nasledujúca Posledná