Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Andrea Ižarik Verešpejová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB

Juraj Jakubík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 509
41509
043/2633 510, voip:41510

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 402
41402

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450
043/4203132, 043/4203254

doc. Ing. Viera Jakušová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 624
41624
043/4132507

Ivona Jančáriková

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
sekretárka, sekretár
043/4220 261
41706
043/4203485

Iveta Jandušíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
sekretárka, sekretár
043/4132 532
41714
043/4203282

doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
docent vysokej školy
043/4131 895
41738
41762,043/4203350

MUDr. Ján Janík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná