Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ing. Alena Hulejová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Simulačné výučbové centrum
sekretárka, sekretár
043/2633 205
41205

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy

MUDr. Peter Huťka

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ing. Anton Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080
41217

Ing. Miroslav Hutko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborník v informatike pre technické odb
043/2633 826
41826, 41833

MDDr. Daniel Hvizdoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Peter Hyrdel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 26 27 [28] 29 30 ... Nasledujúca Posledná