Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Matej Vnučák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Marek Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Marek Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 710
41710

RNDr. Jana Vojtová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 484
41484

Renáta Vojtylová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
Administratívny pracovník v oblasti ľuds
043/2633 231
41231
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91] 92 93 ... Nasledujúca Posledná