Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MDDr. Andreas Vutas

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dZLE/x

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 441
41441

Bc. Miroslava Výbošťoková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Peter Vyšehradský

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy, univerzity

Jana Zagrapanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517
41517

MUDr. Peter Zahorjan

Jesseniova lekárska fakulta UK,
5.dCH/x
Prvá Predchádzajúca ... 88 89 [90] 91 92 Nasledujúca Posledná