Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. Mgr. Katarína Žiaková PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

Mgr. Nela Žideková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dFA

MUDr. Imrich Žigo CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242

MUDr. Ivan Žila PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680

doc. Ing. Ingrid Žitňanová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Jana Žolková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN

RNDr. Jana Žolková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 89 90 [91]