Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Štefánia Vetešková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

MVDr. Marta Vilčková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB/x

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
043/2633 405
41405

Mgr. Nadežda Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468
41468

MUDr. Pavel Vodička, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Ľudmila Vodičková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 710
41710
Prvá Predchádzajúca ... 88 89 [90] 91 92 ... Nasledujúca Posledná