Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Mária Zeliesková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dPD

RNDr. Katarína Zelinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
4.dGP
043/2633 654
41 654
5.48
Divízia Onkológia

prof. MUDr. Mirko Zibolen CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 733
41718

Mgr. Jana Zibolenová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Mária Zibolenová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Viera Zorkovská

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Ivana Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

MUDr. Peter Žiak PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
41720
41759
Prvá Predchádzajúca ... 88 89 [90] 91 Nasledujúca Posledná