Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Vladimír Zoľák PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Viera Zorkovská

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Ivana Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Zamestnanec

MUDr. Peter Žiak PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 248
41720
41759

prof. Mgr. Katarína Žiaková PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 417
41417

Mgr. Nela Žideková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dFA

MUDr. Imrich Žigo CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242

MUDr. Ivan Žila PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 452
41452
41680

doc. Ing. Ingrid Žitňanová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Jana Žolková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN
Prvá Predchádzajúca ... 87 88 [89] 90 Nasledujúca Posledná