Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Karolína Vorčáková PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 484

Ing. Peter Vrabec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
odborný zamestnanec inžiniersko-technick
043/2633 113

Oxana Vronská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Ján Vrtiak

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

doc. MUDr. Desanka Výbohová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 441
41441

MUDr. Radovan Wiszt

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNPF

Jana Záborská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 86 87 [88] 89 90 ... Nasledujúca Posledná