Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Nadežda Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Nadežda Višňovcová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 468
41468

prof. MUDr. Jozef Višňovský CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4134 185
41745
043/4203644, 043/4203242

Libor Vladár

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový zámočník, údržbár
043/2633 623
41623
41447

doc. MUDr. Ľubomír Vladár CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
lektor vysokej školy, univerzity

MUDr. Matej Vnučák PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x

MUDr. Martin Vojtko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

MUDr. Andrej Vondrák

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB/x
Prvá Predchádzajúca ... 85 86 [87] 88 89 ... Nasledujúca Posledná