Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Veronika Urdová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN/x

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403

MUDr. Veronika Vajdová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Rádiologická klinika
Zamestnanec

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 658
41658

RNDr. Barbora Váňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniela Vargová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dKF

MUDr. Ondrej Vasilik

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Vatecha

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dNPF/x

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Diana Vážanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 85 86 [87] 88 89 ... Nasledujúca Posledná