Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

doc. MUDr. Juraj Váňa PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Andrea Vaňochová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
41658

MUDr. Andrea Váňová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dVN/x

MUDr. Mgr. Kristián Varga

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dCH

MUDr. Anna Vargová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Daniela Vargová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dFA

Ing. Marcel Veterník PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 476
215
41476

Jela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
sekretárka, sekretár
043/4203 557
41720

Mgr. Michaela Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 719
043/4203 209
41719

Miroslava Veterníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 81 82 [83] 84 85 ... Nasledujúca Posledná