Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Dávid Švec

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dNPF

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
dekan, prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034
41755
043/4203444

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent VŠ učiteľ

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
41628

Mgr. Ivana Švrková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
Riaditeľka AKAS JLF UK
043/2633 505
0905 752 062
124
41505
Vzdelanie: Bc.:FPV UMB B. Bystrica, odbor: Aplikovaná informatika Mgr.:FMaKD ZU Žilina, odbor: Mediamatika a kulturne dedičstvo Na JLF UK pracuje od roku 2003

MUDr. Radovan Takáč

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dCH/x

MUDr. Vladimír Tancoš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 641
41641

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593
41593
Prvá Predchádzajúca ... 81 82 [83] 84 85 ... Nasledujúca Posledná