Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636
41636
41647

MUDr. Milena Konarska

Jesseniova lekárska fakulta UK,
3.dNPF/x

Adrian Konček

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 405
41405

MUDr. Alena Koniarová, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Zuzana Koniarová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Eva Konôpková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

MUDr. Lucia Kopčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dNPF/x

Rudolf Kopka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia
41446
Prvá Predchádzajúca ... 38 39 [40] 41 42 ... Nasledujúca Posledná