Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Richard Koyš

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Terézia Kozáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dVN

MUDr. Marek Kozár, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Erik Kozubík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PaedDr. Andrej Krajčovič, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633318
41318

doc. MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 754
41754

Ing. Michaela Krajčovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
sekretárka, sekretár
043/4133 922
41775
043/4203 293 043/2633 775

Ing. Bibiana Krajňáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Michal Králik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dCH/x
Prvá Predchádzajúca ... 38 39 [40] 41 42 ... Nasledujúca Posledná