Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Eva Kohútová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408
41408

RNDr. Lenka Koklesová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dGP

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643
41740
043/4203773,043/4203903

Mgr. Nadežda Kolenčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Petra Kolenčíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Andrej Kollár

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
043/2633 473
3.28
41473
Prvá Predchádzajúca ... 37 38 [39] 40 41 ... Nasledujúca Posledná