Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MDDr. Sarah Kalmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dZLE/x

MDDr. Sarah Kalmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4220 261
043/4203485,043/4203821, 043/4203785

doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupkyňa prednostu pre vedu a výskum
043/4203 211
41719

Mgr. Andrea Kapinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
Zamestnanec
41655
41484

prof. RNDr. Peter Kaplán, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 442
043/2633 663
41663

MUDr. Daniela Kapustová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD

MUDr. Daniela Kapustová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Iveta Kasalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii
Prvá Predchádzajúca ... 34 35 [36] 37 38 ... Nasledujúca Posledná