Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dVN

MUDr. Kristína Mária Beláková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Jana Bellová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 124
41124

MUDr. Tomáš Bělohlávek

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Jakub Benko, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Denisa Beriková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dBF

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre rozvoj fakulty
prodekan fakulty
Prvá Predchádzajúca ... 3 4 [5] 6 7 ... Nasledujúca Posledná