Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Oxana Vronská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár

MUDr. Danica Vršanská

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Ján Vrtiak

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
pomocný robotník

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 441
41441

MUDr. Peter Vyšehradský

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Tibor Záborský, MPH., PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
lektor vysokej školy

Jana Zagrapanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 517
41517

MUDr. Peter Zahorjan

Jesseniova lekárska fakulta UK,
7.dCH/x
Prvá Predchádzajúca ... 80 81 [82] 83 84 Nasledujúca Posledná