Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Jana Hatalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 469
41469

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450
043/4203198,043/4203254

Mgr. Tatiana Havrilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 557
41557

MUDr. Pavel Heinige

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dPD/x

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462
41462
Prvá Predchádzajúca ... 22 23 [24] 25 26 ... Nasledujúca Posledná