Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Ing. Peter Francel

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
odborník zaoberajúci sa výpočtovou techn
043/2633 218
41218

RNDr. Mária Franeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 439
41439, 41408

prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav farmakológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 602
41602

MUDr. Andrea Fričová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPD/x

Ivana Frličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ján Frnda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem

Mgr. Monika Frndová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315
41315

MUDr. Anna Fukasová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Dana Fuňáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 15 16 [17] 18 19 ... Nasledujúca Posledná