Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Vladimír Podušel

Jesseniova lekárska fakulta UK,
6.dVN/x

RNDr. Michal Pokusa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
41643
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Gabriela Polášeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 444
41444

Margaréta Portelekyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ingrid Prachárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=uvzd

MUDr. Martin Pribula

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 66 67 [68] 69 70 ... Nasledujúca Posledná