Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
zástupca prednostu pre pedagogickú činnosť
043/4131 005
043/4203209

MUDr. Richard Sivulič

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dPAS

MUDr. Pavol Skáčik

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Miroslav Slezák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Božena Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 727
41727

Martina Slezáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950
41717
043/4203224

MDDr. Ladislava Slobodníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
Prvá Predchádzajúca ... 65 66 [67] 68 69 ... Nasledujúca Posledná