Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Gabriela Polášeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. RNDr. Ivan Poliaček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biofyziky
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 444
41444

Margaréta Portelekyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav molekulovej biológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ingrid Prachárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
41608
http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=uvzd

MUDr. Martin Pribula

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Terézia Pribulová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Asistent vysokej školy

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 64 65 [66] 67 68 ... Nasledujúca Posledná