Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Mgr. Zuzana Novákiová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dLKFB

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
Docent
043/2633 618
41618

Ing. Slavomíra Nováková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 904
41904

MUDr. Peter Novodvorský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 722
41722
043/4203399, fax: 043/4133271

Oľga Ondríková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Miroslava Ondrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Oddelenie pre ďalšie vzdeláv.zdrav.prac.
referent v administratíve, i. n.
043/2633 198
41198
Prvá Predchádzajúca ... 60 61 [62] 63 64 ... Nasledujúca Posledná