Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Pavel Neradil

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 516
41516

MUDr. Martina Neuschlová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 605
41605
41648

Ján Nezdoba

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
záhradník a pestovateľ záhradných plodín

MUDr. Lenka Nosáková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359
41765
043/4203878,043/4203419

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neurologická klinika
Zástupca prednostu pre liečebno-preventívnu činnosť
043/4131 005
043/4203209

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
043/2633 612
043/2633 612
4.66
41612
41612
41817

Mgr. Simona Nováčiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 502
41502
Prvá Predchádzajúca ... 59 60 [61] 62 63 ... Nasledujúca Posledná