Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Viera Moncmanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
Sekretárka, sekretár
41771

PhDr. Katarína Murčeková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Dana Murgašová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
referent v administratíve, i. n.
043/2633 504
17
41504

Mgr. Radovan Murín, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
41667

Diana Musová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

PhDr. Miroslava Mužilová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199
41199
Prvá Predchádzajúca ... 58 59 [60] 61 62 ... Nasledujúca Posledná