Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach UK

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Libuša Paulínyová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
vrátnik
043/2633 515
41515

Bc. Tereza Pavlišová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 226
41226

Natália Pažitná

Jesseniova lekárska fakulta UK, Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Dermatovenerologická klinika
odborný asistent vysokej školy
41742
043/4203484

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440
41440

MUDr. Martin Jozef Péč

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Monika Péčová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 63 64 [65] 66 67 ... Nasledujúca Posledná