Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Petra Ďurčíková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
4.dVN/x

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203258
043/4203254

MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Ďuriček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Peter Ďurina

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
kuchár

Dagmar Ďurkovičová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát ekonomiky práce
plánovač miezd a platov
043/2633 232
41232

MUDr. Róbert Dušenka, PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Pavol Dvoran, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda
Prvá Predchádzajúca ... 14 15 [16] 17 18 ... Nasledujúca Posledná