Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

prof. MUDr. Beata Drobná Sániová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4135 001
41748
043/4203939,043/4203679

MUDr. Miroslava Drotárová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

Jesseniova lekárska fakulta UK, Psychiatrická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Zdenka Dudová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Mária Dúhová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Miriam Duchajová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav informačných technológií
pomocník a upratovač v kancelárii

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Bc. Katarína Dullová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110
41110
Prvá Predchádzajúca ... 13 14 [15] 16 17 ... Nasledujúca Posledná