Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Boris Eliáš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Urologická klinika
odborný asistent

MUDr. Daniel Evin

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika nukleárnej medicíny
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 643
2.23
41643

MUDr. Jaroslav Fábry, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej tuberkul. a respir.chorô
odborný asistent vysokej školy, univerzi
052/4412 111
Fax: 052/4422086

Katarína Fančiová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
41316

doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Pavol Faťun

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE
Prvá Predchádzajúca ... 15 16 [17] 18 19 ... Nasledujúca Posledná