Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Frederika Malá

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 357

MUDr. Marek Malík, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

Vladimír Malina

Jesseniova lekárska fakulta UK, Vysokoškolský internát
domovník
043/2633 524
41524

Milota Malinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
043/2633 313
41313

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 520
41520

Mgr. Eva Malobická, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633
41633

Mgr. Branislav Malý

Jesseniova lekárska fakulta UK,
1.dOSE
Prvá Predchádzajúca ... 48 49 [50] 51 52 ... Nasledujúca Posledná