Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Lýdia Lichancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
sekretárka, sekretár
043/4237 573
41747
043/4203266

MUDr. Ivana Lipták Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Lenka Lisá, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Vincent Lučanský, Ph.D.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 621
41621
Biomed, Ústav pat. fyziológie, miestnosť č. 2.24
Prvá Predchádzajúca ... 46 47 [48] 49 50 ... Nasledujúca Posledná