Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

MUDr. Katarína Lešková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Katarína Lešková Majdová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dLKFB

Monika Letrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642
41642

Monika Lettrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
sekretárka, sekretár
043/2633 716
41716

Jana Ličková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocník a upratovač, i. n.

Lýdia Lichancová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Interná klinika gastroenterologická
sekretárka, sekretár
043/4237 573
41747
043/4203266

MUDr. Ivana Lipták Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Lenka Lisá, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Prvá Predchádzajúca ... 45 46 [47] 48 49 ... Nasledujúca Posledná