Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Mgr. Jana Adamčáková

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dNPF

prof. MUDr. Katarína Adamicová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 736
41736

MUDr. Marek Adámik PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Chirurgická klinika a TC
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Marian Adamkov DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 453
41453

Eva Andrisová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326
41326

Ing. Tomáš Antoš

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208
41208

Mgr. Martina Antošová PhD., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 203
0908 267 503
41203
41903

prof. MUDr. Ľubica Argalášová PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK,
Dohoda

MUDr. Lucia Babálová

Jesseniova lekárska fakulta UK,
2.dNEUR

Ľubica Babničová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študentská jedáleň
pomocný kuchár
043/2633 511
41511
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná