Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4133 950
VoIP
41717
Poznámka
043/4203375, 043/4203224
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Rusková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent
Telefón
043/2633 396
VoIP
41396

MUDr. Róbert Ružinák

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dNEUR, denný)

Mgr. Michal Sabo

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dBF/x, externý)

doc. MUDr. Jurina Sadloňová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/4220 261
VoIP
41758
Poznámka
043/4203570
Publikačná činnosť

MUDr. Vladimíra Sadloňová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Ivana Ságová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Simona Saksonová

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dLKFB, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Marek Samec

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dGP, denný)
Publikačná činnosť

MUDr. Matej Samoš, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť