Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

 1. ADE Cystický feochromocytóm, imitujúci cystu pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 87, č. 6 (2008), s. 306-310
 2. ADF Transplantácia hepatocytov / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 51-53
 3. ADF Chirurgická liečba pacientov s Caroliho chorobou / M. Hošala... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 1 (2011), s. 60-62
 4. ADF Chirurgická liečba pankreaticko-pleurálnej fistuly (PPF) u pacienta s chronickou pankreatitídou - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 4 (2014), s. 156-158
 5. ADF Liečba hidradenitis suppurativa/acne inversa vzhľadom na závažnosť ochorenia, naše skúsenosti / K. Péčová, M. Adamík
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 1 (2017), s. 3-10
 6. ADF Sonografické vyšetrenie dialyzačného cievneho prístupu / R. Kminiak ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 2, č. 1-2 (2006), s. 14-16
 7. ADF Chirurgická liečba gastrointestinálnych karcinoidov s metastázami do pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 132-137
 8. ADF Využitie 2D a 3D endoanálnej sonografie v diagnostike fekálnej inkontinencie / M. Adámik ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 100-102
 9. ADF Biliárne leaky po resekčných výkonoch na pečeni / M. Fani ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 2 (2014), s. 65-68
 10. ADF N-acetylcysteín (NAC) podávaný u darcov orgánov pred mozgovou panangiografiou ako prevencia kontrastnej nefropatie / J. Miklušica ... [et al.]
  In: Klinická urológia. - Roč. 4, č. 2-3 (2009), s. 119-124
 11. ADF Možnosti chirurgickej liečby cholangiocelulárneho karcinómu / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 8, č. 1 (2009), s. 47-51
 12. ADF Progresia hidradentis suppurativa/acne inversa na atypických miestach lokalizácie u pacienta liečeného adalimumabom a operačne / K. Péčová ... [et al.]
  In: Liečba dermatovenerologických ochorení. - Roč. 5, č. 3 (2017), s. 25-30
 13. ADF Morbus Crohn - prediktívne kritéria pre chirurgickú liečbu a pooperačný manažment / J. Janík... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 147-151
 14. ADF Primary yolk sac tumour of liver with unusual clinical presentation mimicking acute appendicitis / M. Hošala... [et al.]
  In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 13, č. 3 (2013), s. 33-37
 15. AFC The use of human hepatocytes from post mortem donors / M. Hošala... [et al.]
  In: New Frontiers in the Research of PhD Students : 7th International Medical Postgraduate Conference. - ISBN 978-80-254-8617-7. - Hradec Králové : Lekárska fakulta KU, 2010. - S. 67-69
 16. AFG N- Acetylcysteine before cerebral angiography influences graft function after kidney transplantation from deceased donors / B. Grandtnerová ... [et al.]
  In: Transplantation. - Roč. 86, 2S (2008), s. 53
 17. AFG Surgical management of chronic pancreatitis and its complications / R. Kyčina... [et al.]
  In: European Surgery-Acta Chirurgica Austriaca. - Roč. 42, suppl. 235 (2010), s. 16
 18. AFH Chirurgický manažment pacientov s M.Crohn v ére biologickej liečby / M. Adamík... [et al.]
  In: 11. Slovensko-Česko-Poľské sympózium endoskopickej chirurgie, 31. Stredoslovenské chirurgické dni, 7. Žilinský chirurgický deň. - Žilina : [s.n.], 2010. - S. 46
 19. AFH Primárny yolksac tumor pečene s metastázou do ileocekálnej oblasti, s prvotnými klinickými príznakmi imitujúcimi akútny zápal slepého čreva - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Onkológia. - Roč. 7, Suppl. 3 (2012), s. 24
 20. AFH Elektrofyziologické vyšetrenie v diagnostike fekálnej inkontinencie / M. Grofik... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 75/108, suppl. (2012), s. S21
 21. AFH Indikácie rádiofrekvenčnej ablácie v chirurgickej liečbe nádorov pečene / Ľ. Laca ... [et al.]
  In: 4. Slovenský chirurgický kongres s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-969120-5-4. - Nitra : Enviroment, 2006. - S. 139
 22. BDF Anulárny pankreas u dospelého - ako príčina recidivujúceho peptického hemoragického vredu duodéna / J. Janík ... [et al.]
  In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 6, č. 3 (2007), s. 129-131
 23. BFA Primárny tumor žĺtkového vaku pečene s prvotnou symptomatikou imitujúcou akútnu apendicitídu - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: 12. Dny mladých chirurgů. Sborník abstrakt. - Praha : ČSL JEP, 2012. - S. 17
 24. BFA Reasons organ donors are not identified and harvested / J. Miklušica ... [et al.]
  In: 4t SICO Meeting. Congress Book. - Wroclaw : [s.n.], 2006. - S. 72
 25. BFB Buschke-Lowenstein tumor - kazuistika / M. Hošala... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 8, suppl. (2011), s. 6
 26. DAI Diferenciálna diagnostika fekálnej inkontinencie a prediktívne faktory chirurgickej liečby / M. Adamík ; školiteľ Ľ. Laca
  Martin : [s.n.], 2014