Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

  1. BEF Niektoré nové trendy v liečbe astmy / Romana Paľová ... [et al.]
    In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 29-36
  2. BEF Animálne modely pľúcnej fibrózy / Jana Adamčáková, Romana Paľová, Daniela Mokrá
    In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 23-28