Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

  1. ADF Experimental models of pulmonary fibrosis and their translational potential / Jana Adamčáková, Romana Paľová, Daniela Mokrá
    In: Acta Medica Martiniana. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 95-102
  2. BEF Niektoré nové trendy v liečbe astmy / Romana Paľová ... [et al.]
    In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 29-36
  3. BEF Animálne modely pľúcnej fibrózy / Jana Adamčáková, Romana Paľová, Daniela Mokrá
    In: Nové trendy vo farmakoterapii 10. - ISBN 978-80-8187-059-0. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2018. - S. 23-28