Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 644
VoIP
41644
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Publikačná činnosť

MUDr. Mária Zeliesková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dPD, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Zelinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Doktorand (4.dGP, denný)
Telefón
043/2633 654
VoIP
41 654
Miestnosť
5.48
Poznámka
Divízia Onkológia
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4203 733
VoIP
41718
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Zibolenová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

PhDr. Mária Zibolenová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Vladimír Zoľák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika detskej anesteziológie a intenzívnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Ivana Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 248
VoIP
41720
Poznámka
41759
Publikačná činnosť