Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Peter Zahorjan

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dCH/x, externý)

MUDr. Julie Zahradnická

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dVN/x, externý)

Mgr. Romana Záhumenská

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (2.dLKFB, denný)

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 435
VoIP
41435
Publikačná činnosť

Mgr. Lucián Zastko

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dBF/x, externý)

Tomáš Zaťko

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 644
VoIP
41644
Publikačná činnosť

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Publikačná činnosť

MUDr. Mária Zeliesková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dPD, denný)
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Zelinová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Doktorand (4.dGP, denný)
Telefón
043/2633 654
VoIP
41 654
Miestnosť
5.48
Poznámka
Divízia Onkológia
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Neonatologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4203 733
VoIP
41718
Publikačná činnosť