Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Ivana Žiačiková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika pneumológie a ftizeológie
Publikačná činnosť

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 248
VoIP
41720
Poznámka
41759
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 417
VoIP
41417
Publikačná činnosť

Mgr. Nela Žideková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (1.dFA, denný)

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4134 185
Poznámka
043/4203546,043/4203242
Publikačná činnosť

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 452
VoIP
41452
Poznámka
41680
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Žolková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (4.dVN, denný)
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc., MBA

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4134 185
Poznámka
043/4203648, 043/4203242
Publikačná činnosť