Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontakt

VoIP klapky usporiadané podľa čísel

VoIP klapky usporiadané podľa abecedy

Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach fakulty

 

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

<output></output>

<output></output>

<output>Úprava kontaktov zverejených na webových stránkach univerzity</output>

MUDr. Peter Žiak, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Očná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4203 248
VoIP
41720
Poznámka
41759
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 417
VoIP
41417
Publikačná činnosť

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/4134 185
Poznámka
043/4203546,043/4203242
Publikačná činnosť

MUDr. Ivan Žila, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 452
VoIP
41452
Poznámka
41680
Publikačná činnosť

RNDr. Jana Žolková

Jesseniova lekárska fakulta UK
Doktorand (3.dVN, denný)
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/4134 185
Poznámka
043/4203648, 043/4203242
Publikačná činnosť